IntroductieAnnemarie KastelijnReferentiesContactSollicitatieserviceAnnemarie Kastelijn

  


"We zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien ze zoals wij zijn"(Anaïs Nin)Annemarie Kastelijn, studie- en beroepskeuze adviseur (Akademie Mens-Arbeid); psychodiagnostisch geschoold en gespecialiseerd op het terrein van Loopbaan en Mobiliteit, Bewustzijnsverruiming, Management en Beleid.


Het bureau KASTELIJN BEROEPSKEUZE EN LOOPBAANADVIEZEN bestaat sinds 1993. De activiteiten die het bureau uitvoert, hebben betrekking op de volgende thema’s: 

studie- en beroepskeuze vraagstukken, reïntegratie-trajecten voor bijstandsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking, loopbaanconsults, loopbaanonderzoeken, netwerkbegeleiding, sollicitatie activiteiten, heroriëntatie trajecten, outplacementtrajecten, persoonlijke effectiviteit metingen, onderzoek naar potentiële ontwikkelgebieden, en bewustzijnsverruiming en overtuigingssystematiek met betrekking tot leven en arbeid.

De doelgroep varieert van ongeschoold t/m universitair geschoold, en de advisering richt zich op het totale spectrum van branches en beroepsgroepen.

De expertise is behalve via meerdere theoretische kaders, mede opgebouwd c.q. uitgebreid via het uitvoeren van opdrachten voor particulieren, universiteiten, profit en not for profit organisaties en bedrijven.

eXTReMe Tracker